Inwestorzy

Bridgemere Group to brytyjska firma aktywnie inwestująca w nieruchomości w Wielkiej Brytanii oraz terenie całej Europy, gdzie wraz z lokalnymi partnerami zaangażowana jest zarówno w modernizację i rewitalizację istniejących budynków jak również w tworzenie od podstaw nowych obiektów, głównie o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym. Projekty realizowane obecnie przy udziale finansowym Bridgemere Group przewidują wybudowanie w najbliższym czasie ok. 2 500 nowych mieszkań i ok. 300 000 m2 powierzchni biurowej i komercyjnej o łącznej wartości powyżej 0.5 miliarda euro.

Bridgemere Group inwestuje również w sektor nieruchomości służących szeroko rozumianej rekreacji, jest m.in. właścicielem największego na północy Wielkiej Brytanii ekskluzywnego ośrodka wypoczynkowego Carden Park Hotel, a także założonego w 1888 roku klubu piłkarskiego Wolverhampton Wanderers FC. Aby poznać lepiej Bridgemere Group, ich bieżące projekty i osiągnięcia - www.bridgemere-group.co.uk

OCTAVA SA – powstała w 1994 roku i jest  notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, Spółka działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu.  Od 2004 roku Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach. Od powstania Spółki jej filozofia działania opierała się na przekonaniu, że Spółka powinna koncentrować się na realizacji wartości z dokonanych inwestycji i przeznaczać większość zrealizowanych środków na skup własnych akcji. Zarząd Octavy był pierwszym zarządem na GPW, który zaproponował dystrybucję gotówki do akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych. Podejście to, z jednej strony, daje akcjonariuszom większą elastyczność w podejmowaniu decyzji odnośnie swojej inwestycji w Spółkę, z drugiej zaś wprowadza w Spółce dyscyplinę w gospodarowaniu wolna gotówką.  

Informacje dla inwestorów